Nacionalni parkovi Crne Gore

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 210
Prikazano: 494
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Turističke organizacije
0.00 (0 glasova)
Kontakt Organ upravljanja Nacionalnih parkova Crne Gore.

Trg vojvode Bećir-bega Osmanagića 16, Podgorica, Crna Gora, 81000.

Telefon: +382 20 60 10 15

Faks: +382 20 60 10 16

E-mail: npcg@nparkovi.me
http://nparkovi.me/
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-26 15:07:51

Opis

Organ upravljanja Nacionalnih parkova Crne Gore.

Nacionalni Parkovi Crne Gore

np_logo

Nacionalni parkovi su predjeli posebne ljepote i značajnih i rijetkih prirodnih pojava. Oni čine ekološku i geografsku cjelinu koja se posebnim zakonom izdvaja i štiti.

Prostori nacionalnih parkova DurmitoraBiogradske goreSkadarskog jezeraLovćena i Prokletija čine 7,7% teritorije Crne Gore. Svaki nacionalni park karakteriše specifična prirodna i kulturna baština.

Nacionalni parkovi su odgovorni za zaštitu i upravljanje, pripremu i implementaciju programa zaštite, kontrolu korišćenja prirodnih resursa, utvrđivanje unutrašnjih pravila i promociju, u skladu sa relevantnim zakonima i aktima.

Zahvaljujući svojim vrijednostima, nacionalni parkovi imaju ne samo nacionalni već i međunarodni značaj. Tako se nacionalni park Durmitor sa kanjonom rijeke Tare, od 1980. godine, nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske prirodne baštine. Rijeka Tara ima status Rezervata biosfere (MAB) od 1977. godine. Nacionalni park Skadarsko jezero ima status Značajnog ornitološkog područja (IBA) od 1989. godine, a 1995. godine je upisan na Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja (RAMSAR).

Član su Europark federacije, međunarodne organizacije nacionalnih parkova, sa sjedištem u Grafenu u Njemačkoj, sa preko 400 članica iz 40 zemalja Evrope.

Takođe, od 2013. godine Javno preduzeće za nacionalne parkove (JPNPCG) postalo je član Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN - najveće svjetske mreže organizacija i stručnjaka za zaštitu prirode.

Izvor: NP CG.

Specifični detalji

Telefon: +382 20 60 10 15

Lokacija

Podgorica (glavni grad), Centar i sjever, Montenegro
Trg vojvode Bećir-bega Osmanagića 16 Podgorica

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju