Nacionalni Park Durmitor

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 205
Prikazano: 729
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Nacionalni parkovi
0.00 (0 glasova)
Cijena: 1 Cijena je po dogovoru
Kontakt Nacionalni Park "Durmitor".

Ul. Jovana Cvijića, Žabljak, Crna Gora.

Telefon: +382 52 36 02 28

Faks: +382 52 36 13 46

E-mail: npdurmitor@nparkovi.me
http://www.nparkovi.me
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-26 12:38:30
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Nacionalni Park "Durmitor".
Nacionalni Park Durmitor, nije samo najveći nacionalni park u Crnoj Gori, vec i jedan od najpoznatijih širom svijeta. Sa velikim brojem prirodnih ljepota i atrakcija, Durmitor svake godine privlači veliki broj turista iz cijelog svijeta. Vrhovi velikih planina (masiv Durmitora), jedinstveni kanjoni, bistre rijeke, glacijalna jezera, lepe guste šume. Na Durmitoru, možete uživati u brojnim i različitim vrstama flore i faune, a neke od njih su endemske (1325 vrsta biljaka – 122 endemske, preko 150 biljaka, 40 jestivih gljiva, 130 vrsta ptica, itd). Durmitor nudi jedinstvenu netaknutu prirodu, i brojne aktivnosti (planinarenje, biciklizam, splavarenje, planinarenje). Ali uvek treba biti oprezan, jer 48 vrhova preko 2.000 metara nadmorske visine može da bude veoma opasno. Uvijek koristite obučene vodice, odgovarajuću opremu i ne učestvujte u avanturama. Od 1980, Durmitor je na listi UNESCO-ve Svjetske prirodne i kulturne baštine. Status: Nacionalni park od 1952. godine. Područje na UNESCO-voj Listi Svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa od 1980 godine. Teritorija opština: Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja i Mojkovac Sjedište uprave: Žabljak Površina: 39.000 ha Nadmorska visina: od 500 mnv (rijeka Tara – vrelo Nazdruć), do 2.525 mnv Bobotov kuk. Položaj: Sjeverozapadni dio Crne Gore.  Klima: Umjereno-kontinentalna; subplaninska i planinska. Odlikuju je duge i hladne zime, relativno kratka i svježa ljeta. Prelazni period između godišnjih doba ja slabije izražen, a jeseni su nešto toplije od proljeća. Prosječna godišnja količina padavina se kreće od 1.250 do 2.000 mm. Posebne zone zaštite (rezervati): Mlinski potok, sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom dolinom Sušice, Crna Poda, Barno jezero sa najužom okolinom, Zabojsko jezero i kanjon rijeke Tare. Karakteristika: Raznoliki ekosistemi, neki od najvisočijih vrhova Dinarida, lednička jezera, kanjon rijeke Tare. Najveći nacionalni park u Crnoj Gori, koji se od 1980.godine nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske prirodne i kulturne baštine. Obuhvata masiv planine Durmitor, kanjone rijeka: Tare, Drage, Sušice i najviši dio kanjonske doline Komarnice, sa kojih se uzdižu brojni planinski vrhovi, od kojih je njih 48 sa preko 2.000 mnv. Najveći vrh je Bobotov kuk 2.525 mnv. Durmitor krase 18 ledničkih jezera nazvanih „gorske oči“. Kanjon rijeke Tare, čija je visina 1.600m  iznad nivoa rijeke, najveći je u Evropi i obuhvata 1.500 vrsta biljaka i 130 vrsta ptica. Kanjon je proglašen za Svjetski ekološki rezervat. Na Durmitoru je zastupljena raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta, sa brojnim endemičnim i reliktnim vrstama. Životinjski svijet je uglavnom planinskog i visoskoplaninskog tipa. Od oko 1.325 vrsta biljaka, 122 su endemične, 150 ljekovite, dok je od gljiva njih 40 vrsta jestivih. Brojni su i lokaliteti kulturne baštine: nekropole, grčka i rimska groblja, crkve i manastiri, stećci, kao i tradicionalna arhitektura (katuni, savardaci, vodenice). Sedam zona Parka spada u specijalne zaštićene zone (ICUM): Rezervat šume smrče i jele Crna poda Sliv Škrčkih jezera sa užom kanjonskom obalom Sušice Barno jezero sa najužom okolinom Zabojsko jezero sa najužom okolinom Mlinski potok Kanjon Tare Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Specifični detalji

Telefon: +382 52 36 02 28

Lokacija

Žabljak, Centar i sjever, Montenegro
Nacionalni Park Durmitor

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju