Muzej grada Perasta

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 257
Prikazano: 660
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Muzeji
0.00 (0 glasova)
Kontakt Muzej grada Perasta.

Obala Marka Martinovića bb, Perast, Crna Gora.

Telefon: +382 32 373 519

E-mail: muzejperast@t-com.me

Radno vrijeme:
od novembra do aprila - od 8 do 13 časova.
od aprila do kraja oktobra - od 9 do 19 časova.
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-27 19:04:12
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Muzej grada Perasta.
Muzej grada Perasta je osnovan 1937. godine, odlukom gradskih vlasti. Muzejski fond je formiran, najvećim dijelom, donacijom Peraštana, nasljednika poznatih porodica, tokom druge polovine XIX i početkom XX vijeka. Osim portreta slavnih peraških pomoraca, oružja i drugih predmeta iz prošlosti grada, tu je sakupljena i arhivska građa Perasta od sredine XV vijeka. Muzej je prvobitno bio smješten u zgradi peraške opštine, a 1948. godine je proširen. Odlukom Ministarstva prosvjete NR Crne Gore, 1950. godine, osnovan je Zavičajni muzej u Perastu. Za potrebe Muzeja, namjenski je adaptiran najreprezentativniji prostor u Perastu, palata kapetana Viska Bujovića iz 1694. godine. U sastavu Muzeja je, od 1970. godine i Memorijal porodice Visković.
Organizaciona jedinica opštinske ustanove “Muzeji Kotor” postaje 1992. godine. Ovaj Muzej obuhvata još i Istorijski muzej sa Lapidarijumom, kao i Galeriju solidarnosti.
Palata u kojoj je smješten Muzej grada Perasta je jedno od najpoznatijih zdanja profane arhitekture XVII vijeka na istočnoj obali Jadranskog mora. Podigli su je braća Ivan i Visko Bujović 1694. godine. Građena je u renesansnom duhu sa baroknim detaljima, plitkim balkonima i prostranom terasom sa balustradom, na kojoj je grb porodice. Svojim unutrašnjim rasporedom, palata odstupa od uobičajenih rješenja plemićkih i kapetanskih zdanja tog vremena. Ona je jedan od simbola “zlatnog doba” Perasta, koje je uslijedilo poslije oslobođenja dijela Bokokotorskog zaliva (od Risna do Herceg Novog) od turske vlasti krajem XVII vijeka. To je vrijeme prosperiteta pomorske trgovine, ekonomskog i kulturnog uspona grada, kao najznačajnijeg središta u Boki. U Muzeju grada Perasta se, preko bogatog muzejskog fonda, razvrstanog u nekoliko zbirki, može pratiti istorijski, pomorski, ekonomski i kulturni razvoj grada u periodu Mletačke dominacije (1420-1797), francuske i austrijske vladavine u XIX vijeku, kada grad doživljava stagnaciju i propadanje. Istorijsko-umjetnička zbirka sadrži podzbirke: potreti, marino-slike, ikone, diplome, grbove Perasta i peraških porodica, stare atlase i karte, fotografije, prikaze jedrenjaka i pomorskih bitaka.
U etnografskoj zbirci čuvaju se nošnje, oružje, mobilijar i predmeti za svakodnevnu upotrebu od XVI do XIX vijeka. Pomorska zbirka obuhvata modele peraških jedrenjaka, pomorske karte, navigacione sprave, oktante, kompase i drugi brodski inventar. U Muzeju je pohranjen bogat i raznovrstan arhivski fond Peraške opštine od 1441-1945. godine. Postavka je obogaćena zaostavštinom porodice Visković, koja će poslije sanacije palate Visković, biti vraćena u svoj autentični ambijent.

Izvor: portalanalitika.me

Specifični detalji

Telefon: +382 32 373 519

Lokacija

Primorje, Montenegro
Perast MNE

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju