Crkva Sv. Arhanđela Mihaila u Štitarici, Mojkovac

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 288
Prikazano: 702
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Manastiri i crkve
0.00 (0 glasova)
Kontakt Crkva Sv. Arhanđela Mihaila u Štitarici, Mojkovac.
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-03-01 17:43:46
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Crkva Sv. Arhanđela Mihaila u Štitarici, Mojkovac.
Ova jednobrodna građevina skromnih dimenzija, jednostavne obrade sazidana je od tesanog kamena, polukružne oltarske apside i zvonika u pročelju. Iznad vrata se nalazi natpis i rozeta. Ikonostas je u drvorezbarskoj ornamentici, ukrašen stilizovanim biljnim motivima, simetrično raspoređenim, sa naglašenom linearnošću kapitela, konzola i okvira ikona. Crkvu je 1899. godine osveštao mitropolit Mitrofan.

Izvor: NTO CG.

Specifični detalji

Telefon: ---

Lokacija

Mojkovac, Centar i sjever, Montenegro

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju

Vezano za ovu kategoriju