Nacionalni park Biogradska gora

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 206
Prikazano: 751
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Nacionalni parkovi
0.00 (0 glasova)
Cijena: 1.5 Cijena je po dogovoru
Kontakt Nacionalni park "Biogradska gora".

Ul. Buda Tomovića b.b., Kolašin, Crna Gora.

Telefon: +382 20 86 56 25

Faks: +382 20 86 56 25

E-mail: npbiogradskagora@nparkovi.me
http://www.nparkovi.me
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-26 12:45:20
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Nacionalni park "Biogradska gora".
Status: Nacionalni park od 1952.god. Teritorija opština: Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica Površina: 5.650ha Površina prašumskog rezervata: 1600ha Nadmorska visina: od 832 mnv na Tari do 2139 mnv Crna Glava Hidrografija: glečerska jezera (Biogradsko, Ursulovačko, Pešića, Šiško i Ševarine); Biogradska rijeka, Jezerštica, stalni i povremeni izvori i karstna vrela Biogradsko jezero: Nadmorska visina: 1.094 m Površina: 228.500 m² Zapremina: 1.052.763 m³ Maksimalna dubina: 12.1 m Klima: umjereno kontinentalna, jadransko mediteranska, subplaninska, planinska Reljef: karakteriše ga velika razuđenost i brojni oblici, koji prate planinski reljef. Izgrađen je od 4 grebena sa najvećim vrhovima: Crna glava 2.139m Zekova glava 2.117m Troglava 2.072m Planina Bjelasica predstavlja jedinstvenu biogeografsku i ekološku cjelinu, u kojoj se izvornost prirode, sa izvanrednim genetskim, specijskim i ekosistemskim diverzitetom, sačuvala do današnjih dana. Dominantni su šumski ekosistemi, zatim ekosistemi gorskih mezofilnih livada endemične sveze Pančićion, livada i pašnjaka, planinskih vriština, planinskih rudina, pukotine stijena, kao i vodeni ekosistemi sa bogatom algoflorom glacijalnih jezera. Utvrđeno je postojanje 26 biljnih zajednica sa oko 2000 vrsta i podvrsta viših biljaka, među kojima je 20% endema Balkanskog poluostrva. Prašuma u slivu Biogradske rijeke i Jezerštice, površine 1600 ha, prepuštena spontanom razvoju u pojedinim djelovima potpuno je neprohodna. Predstavlja jedinstven primjer evolucije različitih šumskih zajednica. Karakterišu je:         - 16 šumskih zajednica (dominiraju bukove i bukovo-jelove);        - preko 220 biljnih vrsta (90 vrsta dendroflore);         - najčešće vrste drveća su bukva, jela, smrča, javor, bijeli jasen, planinski javor,           planinski brijest, siva jova;        - starost pojedinih stabala je procijenjena na preko 400 godina, od kojih su neka preko          40m, pa čak i 60m, visine. Endemične vrste: munika, molika, planinski javor, crnogorski zvončić, crnogorska petoprsta, dinarski rožac, velecvjetni rožac, Lakušićev karanfil, Pančićev mliječac, Pančićev odoljen, albanski ljiljan, perunika bosanska, Sendterova pušina, siva babina svila, jezikolika hajdučka trava, siparska hajdučka trava, ... Izvor: NP CG.

Specifični detalji

Telefon: +382 20 86 56 25

Lokacija

Kolašin, Centar i sjever, Montenegro
Ul. Buda Tomovića b.b. Kolašin Montenegro

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju

Vezano za ovu kategoriju