Nacionalni park Lovćen

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 208
Prikazano: 802
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Nacionalni parkovi
0.00 (0 glasova)
Cijena: 1.5 Cijena je po dogovoru
Kontakt Nacionalni park "Lovćen".


Ivanova korita, Cetinje, Crna Gora.

Telefon: +382 67 344 678; +382 67 344 658

E-mail: nplovcen@nparkovi.me
http://www.nparkovi.me/
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-26 14:24:20
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Nacionalni park "Lovćen".
Status: Nacionalni park od 1952. godine Teritorija opština: Cetinje i Budva Geografski položaj: centralni dio lovćenskog masiva, od podgorine u zaleđu Bokokotorskog zaliva do najviših vrhova Površina: 6.220 ha Nadmorska visina: od 939 mnv (Ugnji) do 1.749 mnv (Štirovnik) Najviši vrhovi: Štirovnik 1.749 mnv i Jezerski vrh 1.657mnv Klima: Umjereno-kontinentalna i planinska, pod uticajem mediteranske, sa izraženom srednjom godišnjom količinom padavina ( 2.500 - 3.600 l/m²) Zone sa strogim režimom zaštite: Rezervat šume bora munike - sjeveroistične padine Štirovnika i južne i jugozapadne padina Jezerskog vrha - oko 68 ha  Rezervat šumskih sastojina bukve Konjsko oko - 400 ha   Rezervat šumske sastojine bukve sa kulturama četinara i rijetkih lišćara - prostor između Jezerskog vrha, Štirovnika, Irešteničkog vrha, Babljaka i Goliša - 876 ha  Herpetološki rezervat - Jezero ispod Jezerskog vrha. Nacionalni park Lovćen prepoznatljiv je po prirodnim i kulturno-istorijskim karakteristikama. Nalazi se na spoju dvije klimatske zone, mediteranske i kontinentalne, što je uslovilo razvoj bogatog živog svijeta sa brojnim endemima. Među 1.300 biljnih vrsta, što čini 1/3 ukupne crnogorske flore, mnogo je endemičnih, reliktnih, ljekovitih, aromatičnih i medonosnih. Predio Parka stanište je mnogih životinjskih vrsta, sa brojnim endemskim i reliktnim oblicima. Osim sisara (vuk, medvjed, vepar, lisica, srna, zec, bjelogrudi jež, crnogorska voluharica i dr.), ovdje su brojne i druge životinjske grupe, oko 200 vrsta ptica, 11 vrsta gmizavaca, 5 vrsta vodozemaca,  85 vrsta dnevnih leptira, 100 vrsta mrava, 45 vrsta cvjetnih muva, 10 vrsta potkornjaka i dr. Kulturnu baštinu karakterišu memorijalni spomenici, crkve, narodno graditeljstvo i stari putevi. Na Jezerskom vrhu (1657mnv) nalazi se mauzolej crnogorskog vladara i pjesnika  P.II P.Njegoša. Lovćenske serpentine dio su starog karavanskog puta od Kotora do Njeguša. Brojne su crkve jednostavne arhitekture, kao i tradicionalne građevine (kamene kuće sa pojatama, guvna, suvomeđe, ublovi i bistijerne). U Nacionalnom parku izdvojeno je pet zona sa posebnim režimom korišćenja i upravljanja: Rezervat šume bora munike (podnožje Štirovnika i Jezerskog vrha) Rezervat šume bukve, četinata i rijetkih lišćara (prostor između Jezerskog vrha, Štirovnika, Trešteničkog vrha, Babnjaka i Goliša) Rezervat bukove šume (Konjsko) Rezervat šume bora krivulja (prostor između Rupe i Blatišta na oko 1.100mnv) Herpetološki rezervat (Jezero ispod Jezerskog vrha) Izvor: NP CG.

Specifični detalji

Telefon: +382 67 344 678

Lokacija

Cetinje, Centar i sjever, Montenegro
Lovćen, Montenegro

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju