Nacionalni park Skadarsko jezero

INFORMACIJA

Detalji oglasa

ID oglasa: 209
Prikazano: 701
Ističe: nikad ne ističe
U kategorijama: Nacionalni parkovi
0.00 (0 glasova)
Cijena: 2 Cijena je po dogovoru
Kontakt Nacionalni park "Skadarsko jezero".

Vranjina b.b., Crna Gora.

Telefon: +382 20 87 91 03

Faks: +382 20 87 91 00

E-mail: npskadarskojezero@nparkovi.me
http://www.nparkovi.me/
email: ..........Pokazati
Dodato 2018-02-26 14:32:51
Wedding photographer Sergej Zabijako

Opis

Nacionalni park "Skadarsko jezero".

Nacionalni park Lovćen prepoznatljiv je po prirodnim i kulturno-istorijskim karakteristikama. Nalazi se na spoju dvije klimatske zone, mediteranske i kontinentalne, što je uslovilo razvoj bogatog živog svijeta sa brojnim endemima. Među 1.300 biljnih vrsta, što čini 1/3 ukupne crnogorske flore, mnogo je endemičnih, reliktnih, ljekovitih, aromatičnih i medonosnih. Predio Parka stanište je mnogih životinjskih vrsta, sa brojnim endemskim i reliktnim oblicima. Osim sisara (vuk, medvjed, vepar, lisica, srna, zec, bjelogrudi jež, crnogorska voluharica i dr.), ovdje su brojne i druge životinjske grupe, oko 200 vrsta ptica, 11 vrsta gmizavaca, 5 vrsta vodozemaca,  85 vrsta dnevnih leptira, 100 vrsta mrava, 45 vrsta cvjetnih muva, 10 vrsta potkornjaka i dr. Kulturnu baštinu karakterišu memorijalni spomenici, crkve, narodno graditeljstvo i stari putevi. Na Jezerskom vrhu (1657mnv) nalazi se mauzolej crnogorskog vladara i pjesnika  P.II P.Njegoša. Lovćenske serpentine dio su starog karavanskog puta od Kotora do Njeguša. Brojne su crkve jednostavne arhitekture, kao i tradicionalne građevine (kamene kuće sa pojatama, guvna, suvomeđe, ublovi i bistijerne).
U Nacionalnom parku izdvojeno je pet zona sa posebnim režimom korišćenja i upravljanja:

Rezervat šume bora munike (podnožje Štirovnika i Jezerskog vrha)
Rezervat šume bukve, četinata i rijetkih lišćara (prostor između Jezerskog vrha, Štirovnika, Trešteničkog vrha, Babnjaka i Goliša)
Rezervat bukove šume (Konjsko)
Rezervat šume bora krivulja (prostor između Rupe i Blatišta na oko 1.100mnv)
Herpetološki rezervat (Jezero ispod Jezerskog vrha).

Najveće jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Sjeverna močvarna obala (oko 20.000 ha) pruža idealne uslove za razvoj živog svijeta, a posebno za život ptica. Na Jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa Jezero ima status Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA) i nalazi se na svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR). U Parku živi 48 vrsta riba, 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojni vodozemci, gmizavci i insekti. Raznovrstan je biljni svijet kako u samom Jezeru tako i u njegovom okruženju, a u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška mogu se pružati kilometrima. Skadarsko jezero ima bogatu istoriju i kulturu o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti, srednjovjekovni manastri i crkve, utvrđenja i narodna arhitektura (ribarska sela, stari mostovi, mlinovi i bunari).
Specijalni rezervati prirode:

Manastirska tapija 
Pančeva oka 
Crni žar

Izvor: NP CG.

Specifični detalji

Telefon: +382 20 87 91 03

Lokacija

Centar i sjever, Montenegro
Vranjena, Montenegro

Komentari

Ocjena

Kvalitet
Nivo cijene
Zadovoljstvo od kontakta

Recenzije korisnika

Dodajte recenziju